Velkommen til Work Talks

Få engagerede, stolte medarbejdere der trives og kunder der er tilfredse med jeres gode opgaveløsning ved hjælp af en ny nem metode med korte indsatser. Og I kan gå i gang allerede i dag.

Det er egentligt meget enkelt.

For vores gode og knap så gode trivsel bliver skabt af den måde vi løser vores opgaver på. At kunne udføre et godt stykke arbejde er helt centralt for langt de fleste lederes og medarbejderes tilfredshed og trivsel – og dermed for deres tilknytning til arbejdspladsen.

Det nye i denne metode…

Forbedring af trivslen opnås ved at I har blik for det gode arbejde og hvad der i arbejdets udførelse øger og mindsker trivslen.

Kunder og modtagere af jeres ydelser er med til at definere, hvad der er godt arbejde. Derfor er deres behov og perspektiver væsentlige, og deres feedback og tilfredshed en vigtig del af medarbejderes trivsel.

Working Dialogues er en softwareplatform, hvor I guides gennem de vigtigste områder i forbedring af trivsel og opgaveudførelse. Vi har udvalgt de første 6 indsatsområder, som vi ved skaber forbedringer. Hver af de 6 områder indeholder en faglig beskrivelse af området, gode råd til ledere, guide til arbejdsmiljøorganisationen og ledere som sandsynliggør involvering af medarbejdere, samt et kort spørgeskema til alle ansatte. Over nogle måneder arbejder I systematisk med et enkelt område som I målrettet skaffer resultater indenfor. (Se evt. ”Ydelser” for mere information – hvis vi da overhovedet ender på at have den knap.)

Hvis I forbedrer trivslen samtidig med at I forbedrer opgaveløsning og kundetilfredshed, vil jeres indsats give mere værdi og mening i jeres virksomhed og få mere opmærksomhed og opbakning fra jeres ledelse. Og ledelsesopbakning – det er helt centralt for at lykkes.

Forskningen er ikke i tvivl – er I? Klik her for det videnskabelige fundament for produktet.

Der mangler vist noget om hvor enkelt det er. Jeg tænker når jeg læser starten – hvad er der enkelt ved det? – eller måske vi er nødt til at lægge afstand til den måde vi tidligere har arbejdet med at forbedre trivsel? Der skal også argumenteres for hvorfor involvering af medarbejdere er godt for lige nu står det bare at det gør WD ”Og hvad så-spørgsmålet” skal jeg lige svare på.

I kan starte den positive spiral allerede i dag.

Kig på indsatserne og find inspiration til hvad I kan gøre nu og her (Hyperlink til Få bedre trivsel her).